• تلفن: 43086-021 فکس: 88198439-021
  • info@Tppmadeforlife.com
انتخاب زبان

آنژیوگرافی

مدیریت دز برای همگان امر مهمی است. معاینات تهاجمی به صورت فزاینده ای پیچیده شده است که به افزایش شدیدی در میانگین زمان تصویربرداری آنژیوگرافی تهاجمی منتج می‌شود. تکنولوژی ™DoseRite توشیبا، راهکار جامعی برای مدیریت دز است که مجموعه وسیعی از ابزارهای مدیریت دز و بهینه سازی دز را شامل می‌شود.

تعداد محصولات : 11
  • Infinix-i 4D CT
    SPOT ON LOW DOSE

    دستگاه جدید و پیشتاز Infinix-i 4DCT با ایجاد پل ارتباطی میان دستگاه CT و تصویربرداری تهاجمی، با رابطی یکپارچه، شما را برای نهایت حد مراقبتی از بیمار، پشتیبانی می‌کند. بدین ترتیب، Infinix-i 4DCT با کمینه کردن دز و حفظ ایمنی بیمار، نیاز به جابجا کردن بیمار بین اتاق های مختلف را مرتفع می‌کند.

    مشاهده بیشتر
بستن