• تلفن: 43086-021 فکس: 88198439-021
 • info@Tppmadeforlife.com
انتخاب زبان
ENTERPRISE-WIDE ADVANCED VISUALIZATION FOR MULTIPLE MODALITIES AND SPECIALTIES
 • بررسی محصول
 • کاربردهای کلینیکی
 • امر خطیر تصویربرداری
استعلام قیمت
  • تصویرسازی پیشرفته و جامع برای تخصص ها و مدالیته های چندگانه
   تصویرسازی پیشرفته و جامع برای تخصص ها و مدالیته های چندگانه

   محصول تصویرسازی پیشرفته VitreaAdvanced®) Vital) تصاویر دو بعدی، سه بعدی و چهار بعدی بارزی در کاربردهایی نظیر تصویربرداری های قلبی-عروقی، نو رگزایی و آنکولوژی ارائه می‌دهد. این محصول به واسطه خودکارسازی هوشمند، گردش‌کار کلینیکی و شهودی را رقم می‌زند تا سرعت و سهولت کاربری را، ضمن دسترسی مستقیم به اطلاعات پیچیده، تامین کند. 


   VitreaAdvanced با کاربردهای کلینیکی Vital سازگار است و اجتماع و کاربری یکپارچه ای با سیستم شبکه PACS و EMR ارائه می‌دهد. گزینه های کاربری و چیدمانی ساده این محصول، سازگارپذیری سازمانی را ممکن ساخته و آن را با زیرساخت های موجود منطبق می‌سازد. مشتریان با استفاده از  VitreaAdvanced ، در هر زمان و هر مکان که نیاز داشته باشند؛ ابزار، اطلاعات و دسترسی آزاد مطلوب خود را خواهند داشت.

    

   VitreaAdvanced بر اساس سیستم مدیریت تصویر VMS) Vital) کار می‌کند که خود حول سه اصل معماری مرکزی شامل کاربردهای کلینیکی، مدیریت داده و مدیریت ذخایر، طراحی شده است. هر یک از این اصول، مقیاس پذیری، اطمینان پذیری و ارائه ظرفیت خطا را تسهیل می‌کند. سیستم های مدیریت داده و کاربردهای کلینیکی Vital توسط خدمات مشتریان درجه یک پشتیبانی می‌شود.

    

    

  • تصویر CT چهار بعدی از خون رسانی بدن برای fX
   تصویر CT چهار بعدی از خون رسانی بدن برای fX

       

  • تصویر چهار بعدی CT از تحلیل مغزی برای fX
   تصویر چهار بعدی CT از تحلیل مغزی برای fX

      

  • تصویر CT از خون رسانی مغز
   تصویر CT از خون رسانی مغز

      

  • تصویر CT از تحلیل قلبی
   تصویر CT از تحلیل قلبی

      

  • تصویر CT از تحلیل عملکردی قلب
   تصویر CT از تحلیل عملکردی قلب

      

  • تصویر CT از تحلیل روده بزرگ
   تصویر CT از تحلیل روده بزرگ

      

  • تصویر CT از طراحی Stent درون رگی
   تصویر CT از طراحی Stent درون رگی

      

  • تصویر CT از طراحی EP
   تصویر CT از طراحی EP

      

  • تصویر CT از تحلیل کبد
   تصویر CT از تحلیل کبد

      

  • تصویر CT از تحلیل ریه
   تصویر CT از تحلیل ریه

      

  • تصویر CT از تحلیل چگالی ریه
   تصویر CT از تحلیل چگالی ریه

      

  • تصویر CT از تحلیل CFA چند حفره ای
   تصویر CT از تحلیل CFA چند حفره ای

      

  • تصویر CT از تحلیل ماهیچه قلبی
   تصویر CT از تحلیل ماهیچه قلبی

      

  • تصویر CT از خون رسانی ماهیچه قلبی برای fX
   تصویر CT از خون رسانی ماهیچه قلبی برای fX

      

  • تصویر CT از SUREPlaque
   تصویر CT از SUREPlaque

      

  • تصویر CT از طراحی TAVR
   تصویر CT از طراحی TAVR

      

  • تصویر CT از VScore
   تصویر CT از VScore

      

  • تصویر سه بعدی آنژیوگرافی XA
   تصویر سه بعدی آنژیوگرافی XA

      

  • تصویر مجموعه قلبی مرکز پزشکی Cedars-Sinai
   تصویر مجموعه قلبی مرکز پزشکی Cedars-Sinai

      

  • تصویر iCAD VeraLook CT CAD از روده بزرگ
   تصویر iCAD VeraLook CT CAD از روده بزرگ

      

  • تصویر Medis Cardiac MR QMass-QFlow
   تصویر Medis Cardiac MR QMass-QFlow

      

  • ترکیب تصاویر آنکولوژی Mirada
   ترکیب تصاویر آنکولوژی Mirada

      

  • تصاویر Olea Medica ،Olea MR ،Olea MR LC
   تصاویر Olea Medica ،Olea MR ،Olea MR LC

      

  • تصویر TomTec Ultrasound
   تصویر TomTec Ultrasound

      

  • تصویر Visia CT CAD از ریه
   تصویر Visia CT CAD از ریه

      

  • تصویر Visia Dynamic Review
   تصویر Visia Dynamic Review

      

  • تصویرسازی پیشرفته
   تصویرسازی پیشرفته

   مجموعه محصولات و خدمات تصویرسازی پیشرفته Vitrea® Enterprise Suite ،Vital به شما در اشتراک‌گذاری تصاویر و قابلیت های کلینیکی با بخش پزشکی سازمانی خود، یاری می‌رساند. 

    

   • هر کاربر مجاز می‌تواند از طریق شبکه از هر موقعیتی، به مخزن محتویات دسترسی یابد.
   • گردش‌کار سازگار و تجربه یکتای کاربر در استانداردسازی ابزارها و رابط های کاربری مفید هستند.
   • Vital می‌تواند قالب ها و پروتکل های سیستم ها، سخت افزار ها و نرم افزار های متفاوت را با یکدیگر و با بخش پزشکی سازمانی، مجتمع و منسجم کند.
   • Vital از جانب  ™Citrix Ready و VMware® Ready  دارای مجوز و تضمین شده است.
   • تمام کاربردهای کلینیکی قدرت سیستم مدیریت داده مرکزی Vital را تقویت می‌کنند.
   • VitreaAdvanced کاربردهای کلینیکی پیشرفته ای را برای تحلیل ژرف و اطلاع رسانی تصاویر پزشکی ارائه می‌کند.
   • راهکار های Vital برای برآورده سازی نیازهای متغیر امور خطیر تصویربرداری، مقیاس پذیر و انطباق پذیر هستند.

    

بستن