• تلفن: 43086-021 فکس: 88198439-021
 • info@Tppmadeforlife.com
انتخاب زبان
THE CROSS-BROWSER, CROSS-PLATFORM, ZERO-FOOTPRINT, UNIVERSAL IMAGE VIEWING SOLUTION
 • بررسی محصول
 • ویژگی های کاربری
 • امر خطیر تصویربرداری
استعلام قیمت
  • محصولی عمومی برای بازبینی تصاویر با قالب و جستجوگر واسط و فاقد محفظه نگهداری
   محصولی عمومی برای بازبینی تصاویر با قالب و جستجوگر واسط و فاقد محفظه نگهداری

   ™VitreaView نمایشگری عمومی است که پاسخگوی نیازهای پزشکانی است که برای تصویربرداری از تمام بیماران، دسترسی همواری را از طریق رابط کاربری ساده و شهودی طلب می‌کنند. این محصول از طریق تکنولوژی هایی نظیر EMR ، EHR و HIE دسترسی جامع و ایمنی را به تصاویر عرضه می‌کند. VitreaView دسترسی به تصاویر پایگاه های داده متفاوت را ممکن می‌سازد و نمایشگر عمومی و جامعی را ارائه می‌دهد. موسساتی که VitreaView را به کار می‌گیرند، دسترسی و استانداردسازی را برای متخصصان پزشکی که خواهان بهینه سازی زمانشان و تمرکز روی مراقبت از بیمار هستند؛ به ارمغان می آورند.

    

  • محصولی عمومی برای بازبینی تصاویر با قالب و جستجوگر واسط و فاقد محفظه نگهداری
   محصولی عمومی برای بازبینی تصاویر با قالب و جستجوگر واسط و فاقد محفظه نگهداری
   • پشتیبانی از تصویربرداری سه بعدی و بازسازی تصاویر چند صفحه ای (MPR)
   • بازبینی دو بعدی و چند مدالیته ای داده ها
   • نمایش گزارش ها
   • هدایت آسان معاینات
   • بازبینی مقایسه ای
   • ابزارهای بازبینی دو بعدی پایه (zoom, pan, window/level, measure)
   • قابلیت های دید سه بعدی
   • نمایش تصاویر با و بدون فرمت DICOM
   • طراحی وظیفه محور
   • قابلیت های نمایش از تبلت*

    

   * این مورد شامل اهداف تشخیصی نمی‌شود.

    

  • سادگی در کارایی
   سادگی در کارایی

   ™VitreaView محصولی صرفاً نرم افزاری است. این محصول به گونه ای طراحی شده است تا در محیط های VM که از سرور های استاندارد، مجازی شده، متحمل خطا و بسیار مقیاس پذیر در مراکز داده موجود استفاده می‌کنند؛ به کار گرفته شود. قالب برنامه Vital یک جستجوگر مستقل از سیستم عامل است. این محصول، اجتماع یکپارچه و سازگارپذیری را عرضه می‌کند که اجرای متنی داده های تصویربرداری از بیماران را با گزارش بیمار مربوطه، ممکن می‌سازد.

    

    

    معماری قالب برنامه

   • زیرساخت مقیاس پذیر و مجازی شونده
   • ابزار جستجوگر
   • HTML
   • ورود تک مرحله ای (Single sign-on)
   • مدیریت دسترسی به پایگاه های داده متعدد
   • اجتماع با EMR ، EHR و HIE
   • تقویت پروتکل های نسل آینده
   • قالب برنامه ای واسط (Windows, Mac)

    

بستن