• تلفن: 43086-021 فکس: 88198439-021
  • info@Tppmadeforlife.com
انتخاب زبان
آرشیو مقالات
  • سیستم جدید Aquilion lightning /SP با دز پایین و 80 ردیف آشکارساز
    03 خرداد 1396

    در زمینه رادیولوژی، پزشک و بیمار، به حق، انتظارات بالایی‌ دارند. پزشک بالاترین استاندارد تشخیصی، بیشترین دسترسی‌ و بهره‌وری بهینه از تکنولوژی را انتظار دارد. تمام این موارد بایستی توسط سرمایه گذاری مناسب در زمینه تکنولوژی جدید و بدون نیاز به مناظرات خسته کننده مالی در دسترس باشد. از سوی دیگر، بیمار اجرای یک آزمایش سریع، دقیق و با کمترین خطر را انتظار دارد. این انتظارت در حال حاضر در بخش رادیولوژی بیمارستان Bielfield آلمان، با معرفی‌ سیستم جدید 80 ردیفه و با دز پایین Aquilion lightning /sp به واقعیت تبدیل شده است.

    جزییات بیشتر
بستن