• تلفن: 43086-021 فکس: 88198439-021
  • info@Tppmadeforlife.com
انتخاب زبان
روز پزشک
  • 1113 بازدید
  • 01/شهریور/1400
روز پزشک

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد،

آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود،

ملائک تو را می‌ستایند.

زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز مدافعان سلامت گرامی باد.

بستن