• تلفن: 43086-021 فکس: 88198439-021
 • info@Tppmadeforlife.com
انتخاب زبان
OLEA POST PROCESSING
 • بررسی محصول
استعلام قیمت
  • برنامه‌های سریع و دقیق نمایشگر تصاویر MRI برای بهبود بهره‌وری و مراقبت از بیمار

   فناوری‌های جامع، خودکار و چند محصولی Olea Medical برای ادغام یکپارچه در گردش‌کار بالینی، ارتقای همکاری و بهینه‌سازی روش ارزیابی برای بسیاری از آسیب‌شناسی‌ها با پارامترهای کیفی و کمّی فوری طراحی شده است.

    

  • Neurology
   Neurology
   • دسترسی به اطلاعات کمّی و کیفی بدون نیاز به کلیک موس

   *  محاسبه نقشه نفوذپذیری و CBV تصحیح شده
   * نقشه‌برداری ADC

   • ارزیابی DTI: مسیرهای فیبر درهم تنیده شده با نقشه‌های رایج
   • پیگیری کمّی و کیفی: نقشه افتراق زمانی (اختصاصی Canon)
   • محاسبه ASL
  • Oncology
   Oncology
   • رابط کاربری بصری و چند پارامتری
   • گزارش‌های استاندارد شده
   • ADC و نقشه انتشار (دیفیوژن)
   • تولید نقشه‌های انتشار (دیفیوژن) مصنوعی (اختصاصی Canon)
   • ارزیابی حرکت‌شناسی (سینتیک) گرافیکی
  • Women's Health
   Women's Health
   • دستیار گزارش‌دهی آموزشی (بر اساس گزارش BI-RADS® ATLAS)
   • برنامه اختصاصی MR از سینه
   • محاسبه خودکار مقیاس‌ها
   • ارزیابی حرکت‌شناسی (سینتیک) گرافیکی
  • Sport Medicine
   Sport Medicine
   • محاسبه نقشه‌برداری از T2
   • محاسبه حجم
   • نقشه‌های آستانه T2
  • Cardiology
   Cardiology
   • جریان خون با کنتراست فاز 
   • تجزیه و تحلیل با وزن T2
   • نقشه‌برداری از *T2/T2 و T1
   • اندازه‌گیری حجم با کانتورینگ خودکار

    

بستن