• تلفن: 43086-021 فکس: 88198439-021
 • info@Tppmadeforlife.com
انتخاب زبان
ENTERPRISE-WIDE ADVANCED VISUALIZATION FOR MULTIPLE MODALITIES AND SPECIALTIES
 • بررسی محصول
 • کاربردهای بالینی
 • امر خطیر تصویربرداری
استعلام قیمت
  • تصویرسازی پیشرفته و جامع برای تخصص‌ها و مدالیته‌های چندگانه
   تصویرسازی پیشرفته و جامع برای تخصص‌ها و مدالیته‌های چندگانه

   محصول تصویرسازی پیشرفته Vitrea Advanced®) Vital) تصاویر دو بعدی، سه بعدی و چهار بعدی بارزی در کاربردهایی، نظیر تصویربرداری‌های قلبی-عروقی، نو-رگزایی و آنکولوژی ارائه می‌دهد. این محصول به واسطه خودکارسازی هوشمند، یک گردش‌کار بالینی شهودی را رقم می‌زند تا ضمن دسترسی مستقیم به اطلاعات پیچیده، سرعت و سهولت کاربری را تامین کند. 


   Vitrea Advanced با کاربردهای کلینیکی Vital سازگار است و اجتماع و کاربری یکپارچه‌ای با سیستم شبکه PACS و EMR ارائه می‌دهد. گزینه‌های کاربری و چیدمانی ساده این محصول، سازگارپذیری سازمانی را ممکن ساخته و آن را با زیرساخت‌های موجود منطبق می‌سازد. مشتریان با استفاده از  Vitrea Advanced، در هر زمان و هر مکان که نیاز داشته باشند؛ ابزار، اطلاعات و دسترسی آزاد مطلوب خود را خواهند داشت.

    

   Vitrea Advanced بر اساس سیستم مدیریت تصویر VMS) Vital) کار می‌کند که خود حول سه اصل معماری مرکزی شامل کاربردهای کلینیکی، مدیریت داده و مدیریت ذخایر، طراحی شده است. هر یک از این اصول، مقیاس‌پذیری، اطمینان‌پذیری و ارائه ظرفیت خطا را تسهیل می‌کنند. سیستم‌های مدیریت داده و کاربردهای بالینی Vital توسط خدمات مشتریان درجه یک پشتیبانی می‌شود.

    

    

  • تصویر CT چهار بعدی از خون‌رسانی (پرفیوژن) بدن برای fX
   تصویر CT چهار بعدی از خون‌رسانی (پرفیوژن) بدن برای fX

       

  • تصویر چهار بعدی CT از تحلیل مغزی برای fX
   تصویر چهار بعدی CT از تحلیل مغزی برای fX

      

  • تصویر CT از خون‌رسانی (پرفیوژن) مغز
   تصویر CT از خون‌رسانی (پرفیوژن) مغز

      

  • تصویر CT از تحلیل قلبی
   تصویر CT از تحلیل قلبی

      

  • تصویر CT از تحلیل عملکردی قلب
   تصویر CT از تحلیل عملکردی قلب

      

  • تصویر CT از تحلیل روده بزرگ
   تصویر CT از تحلیل روده بزرگ

      

  • تصویر CT از طراحی Stent درون رگی
   تصویر CT از طراحی Stent درون رگی

      

  • تصویر CT از طراحی EP
   تصویر CT از طراحی EP

      

  • تصویر CT از تحلیل کبد
   تصویر CT از تحلیل کبد

      

  • تصویر CT از تحلیل ریه
   تصویر CT از تحلیل ریه

      

  • تصویر CT از تحلیل چگالی ریه
   تصویر CT از تحلیل چگالی ریه

      

  • تصویر CT از تحلیل CFA چند حفره‌ای
   تصویر CT از تحلیل CFA چند حفره‌ای

      

  • تصویر CT از تحلیل ماهیچه قلبی
   تصویر CT از تحلیل ماهیچه قلبی

      

  • تصویر CT از خون‌رسانی (پرفیوژن) ماهیچه قلبی برای fX
   تصویر CT از خون‌رسانی (پرفیوژن) ماهیچه قلبی برای fX

      

  • تصویر CT از SURE-Plaque
   تصویر CT از SURE-Plaque

      

  • تصویر CT از طراحی TAVR
   تصویر CT از طراحی TAVR

      

  • تصویر CT از VScore
   تصویر CT از VScore

      

  • تصویر سه بعدی آنژیوگرافی XA
   تصویر سه بعدی آنژیوگرافی XA

      

  • تصویر مجموعه قلبی مرکز پزشکی Cedars-Sinai
   تصویر مجموعه قلبی مرکز پزشکی Cedars-Sinai

      

  • تصویر iCAD VeraLook CT CAD از روده بزرگ
   تصویر iCAD VeraLook CT CAD از روده بزرگ

      

  • تصویر Medis Cardiac MR QMass-QFlow
   تصویر Medis Cardiac MR QMass-QFlow

      

  • ترکیب تصاویر آنکولوژی Mirada
   ترکیب تصاویر آنکولوژی Mirada

      

  • تصاویر Olea Medica ،Olea MR ،Olea MR LC
   تصاویر Olea Medica ،Olea MR ،Olea MR LC

      

  • تصویر TomTec Ultrasound
   تصویر TomTec Ultrasound

      

  • تصویر Visia CT CAD از ریه
   تصویر Visia CT CAD از ریه

      

  • تصویر Visia Dynamic Review
   تصویر Visia Dynamic Review

      

  • تصویرسازی پیشرفته
   تصویرسازی پیشرفته

   مجموعه محصولات و خدمات تصویرسازی پیشرفته Vitrea® Enterprise Suite ،Vital به شما در اشتراک‌گذاری تصاویر و قابلیت‌های بالینی با بخش پزشکی سازمانی خود، یاری می‌رساند. 

    

   • هر کاربر مجاز می‌تواند از طریق شبکه از هر موقعیتی، به مخزن محتویات دسترسی یابد.
   • گردش‌کار سازگار و تجربه یکتای کاربر برای استانداردسازی ابزارها و رابط‌های کاربری مفید هستند.
   • Vital می‌تواند قالب‌ها و پروتکل‌های سیستم‌ها، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای متفاوت را با یکدیگر و با بخش پزشکی سازمانی، مجتمع و منسجم کند.
   • Vital از جانب  ™Citrix Ready و VMware® Ready  دارای مجوز و تضمین شده است.
   • تمام کاربردهای بالینی، قدرت سیستم مدیریت داده مرکزی Vital را تقویت می‌کنند.
   • Vitrea Advanced کاربردهای بالینی پیشرفته‌ای را برای تحلیل ژرف و اطلاع‌رسانی تصاویر پزشکی ارائه می‌کند.
   • راهکارهای Vital برای برآورده‌ ساختن نیازهای متغیر امور خطیر تصویربرداری، مقیاس‌پذیر و انطباق‌پذیر هستند.

    

بستن