• تلفن: 43086-021 فکس: 88198439-021
 • info@Tppmadeforlife.com
انتخاب زبان
OPTIMIZES THE RESOURCES REQUIRED TO PRODUCE CLINICAL RESULTS EFFICIENTLY
 • بررسی محصول
 • کاربردهای کلینیکی
استعلام قیمت
  • منابع مورد نیاز برای تولید پربازده نتایج را بهینه می‌سازد
   منابع مورد نیاز برای تولید پربازده نتایج را بهینه می‌سازد

   ™Vitrea Workstation یک محصول تصویرسازی پیشرفته چند مدالیته شهودی است. این محصول ابزارهای کلینیکی پرباری را برای نمایش ساختار بدن انسان به صورت دو بعدی، سه بعدی و چهار بعدی به منظور مراقبت موثر و پربازده از بیمار، فراهم می‌کند. علاوه بر این، بهره‌وری اسکنر را با ارتقای گردش‌کار فراتر از کنسول، افزایش می‌دهد و زمان و منابع را برای تولید نتایج کلینیکی، بهینه می‌سازد.

    

  • تصویر CT چهار بعدی از خون‌رسانی (پرفیوژن) بدن برای fX
   تصویر CT چهار بعدی از خون‌رسانی (پرفیوژن) بدن برای fX

     

  • تصویر چهار بعدی CT از تحلیل مغزی برای fX
   تصویر چهار بعدی CT از تحلیل مغزی برای fX

     

  • تصویر CT از خون‌رسانی (پرفیوژن) مغز
   تصویر CT از خون‌رسانی (پرفیوژن) مغز

     

  • تصویر CT از تحلیل قلبی
   تصویر CT از تحلیل قلبی

      

  • تصویر CT از تحلیل عملکردی قلب
   تصویر CT از تحلیل عملکردی قلب

      

  • تصویر CT از تحلیل روده بزرگ
   تصویر CT از تحلیل روده بزرگ

      

  • تصویر CT از طراحی Stent درون رگی
   تصویر CT از طراحی Stent درون رگی

      

  • تصویر CT از طراحی EP
   تصویر CT از طراحی EP

     

  • تصویر CT از تحلیل کبد
   تصویر CT از تحلیل کبد

      

  • تصویر CT از تحلیل ریه
   تصویر CT از تحلیل ریه

      

  • تصویر CT از تحلیل چگالی ریه
   تصویر CT از تحلیل چگالی ریه

      

  • تصویر CT از تحلیل CFA چند حفره‌ای
   تصویر CT از تحلیل CFA چند حفره‌ای

      

  • تصویر CT از تحلیل ماهیچه قلبی
   تصویر CT از تحلیل ماهیچه قلبی

      

  • تصویر CT از خون‌رسانی (پرفیوژن) ماهیچه قلبی برای fX
   تصویر CT از خون‌رسانی (پرفیوژن) ماهیچه قلبی برای fX

      

  • تصویر CT از SURE-Plaque
   تصویر CT از SURE-Plaque

       

  • تصویر CT از طراحی TAVR
   تصویر CT از طراحی TAVR

      

  • تصویر CT از VScore
   تصویر CT از VScore

      

  • تصویر سه بعدی آنژیوگرافی XA
   تصویر سه بعدی آنژیوگرافی XA

      

  • تصویر مجموعه قلبی مرکز پزشکی Cedars-Sinai
   تصویر مجموعه قلبی مرکز پزشکی Cedars-Sinai

      

  • تصویر iCAD VeraLook CT CAD از روده بزرگ
   تصویر iCAD VeraLook CT CAD از روده بزرگ

      

  • تصویر Medis Cardiac MR QMass-QFlow
   تصویر Medis Cardiac MR QMass-QFlow

      

  • ترکیب تصاویر آنکولوژی Mirada
   ترکیب تصاویر آنکولوژی Mirada

      

  • تصاویر Olea Medica ،Olea MR ،Olea MR LC
   تصاویر Olea Medica ،Olea MR ،Olea MR LC

      

  • تصویر TomTec Ultrasound
   تصویر TomTec Ultrasound

      

  • تصویر Visia CT CAD از ریه
   تصویر Visia CT CAD از ریه

      

  • تصویر Visia Dynamic Review
   تصویر Visia Dynamic Review

      

بستن