• تلفن: 43086-021 فکس: 88198439-021
  • info@Tppmadeforlife.com
انتخاب زبان
آموزش کاربری محصولات
بخش آموزش و آموزش‌های کاربری محصولات در محل شرکت بسیار اساسی و ضروری است. به همین سبب است که شرکت تجهیزات پزشکی پارس، دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه‌ای را با دستورالعمل‌های گام به گام و دقیق برای تنوع وسیعی از کاربردها ارائه می‌دهد تا به جدیدترین فناوری‌هایی که روی تجهیزات و دستگاه‌های ما پیاده‌سازی شده است؛ نایل گردد.

 

 

درخواست پشتیبانی
برای درخواست رفع مشکل دستگاه ها فرم زیر را پر کنید.
بستن